Welkom bij

Wereldwinkel Rotterdam Centrum

ANBI gegevens

 Naam instelling

 Wereldwinkel Rotterdam Centrum

 RSIN

 806022589

 Vestigingsadres

 Mariniersweg 9, 3011 NB Rotterdam

 Telefoonnummer

 010-4119694

 E-mail adres

 info@wereldwinkelrotterdamcentrum.nl

Wat willen we als Wereldwinkel

Eerlijke handel staat voor een gelijkwaardige manier van handelen. Gebaseerd op dialoog, transparantie en respect. De Wereldwinkel geeft de koffieboeren, houtsnijders en keramisten een stem. Met het inkomen dat zij verdienen door de verkoop van hun producten, kunnen zij een beter leven opbouwen. Een leven zonder armoede en met voldoende kansen op ontwikkeling. Wij als Wereldwinkel vinden dat de wereldhandel moet veranderen zodat producenten die kans ook echt kunnen krijgen. Met de verkoop van producten laten we zien dat handel ook anders kan. En bieden we de Nederlandse consument een keuze. Koop je een cadeau in de Wereldwinkel, dan draag je bij aan de ontwikkeling van de makers.

Deze ‘verkoopfilosofie’ hebben we vastgelegd in het document ‘Missie en Visie Wereldwinkel Rotterdam Centrum’. Dit document vormt de basis voor de exploitatie van Wereldwinkel Rotterdam Centrum. De belangrijkste punten zijn:

•  we streven ernaar om met een zo groot mogelijke omzet van Fairtrade producten      een zo groot mogelijke bijdrage te leveren aan de verbetering van de                          leefomstandigheden van de producenten in de ontwikkelingslanden;

•   we leveren daarmee een bijdrage aan een betere toegang van die producenten tot de markt en aan een rechtvaardige wereldhandel;

•  om een en ander te realiseren hanteren we een moderne, professionele vorm van bedrijfsvoering;

• tegelijkertijd willen we een sociaal ondernemer zijn; 

• het bestuur is eindverantwoordelijk voor het maken en uitvoeren van het beleid;

• het bestuur heeft de uitvoering van het beleid op het gebied van de winkelexploitatie gemandateerd aan de bedrijfsleiding;

• we werken met (vrijwillige) medewerkers, die een professioneel team vormen;

• de wijze waarop de professionaliteit en de deskundigheid van de medewerkers is vormgegeven en vastgelegd in het ‘Medewerkersbeleid’;

 

BESTUURSVERSLAG 2022

ACTIVITEITEN
De eerste weken van 2022 was de winkel in verband met de Coronapandemie nog gesloten.  Maar vanaf woensdag 26 januari konden we weer volledig open. We zagen de klanten in de loop  het jaar dan ook terugkeren in de winkel. 2022 is ook het jaar waarin zowel wij als de Groene Passage het 25-jarig jubileum hebben gevierd.

Internationale solidariteit

Voor de lange termijn belangen van planeet, mens en maatschappij zijn de Fairtrade principes actueler dan ooit.

Activiteiten

Jubileum

Van 12 tot en met 17 september hebben we ons  25-jarig bestaan gevierd. In die week hebben we korting gegeven bij een besteding vanaf € 25. We hebben extra aandacht gegeven aan de producten die belangrijk zijn geweest voor de wereldwinkel, zoals wierook, kunstnijverheid, koffie en rietsuiker, Piet Hein Eek, Tony’s Chocolonely en Seepje.

De Groene Passage

De interim-voorzitter van ons bestuur is secretaris in het Dagelijks Bestuur van de Groene Passage.

De Groene Passage heeft het jubileum gevierd met een markt op zaterdag 26 juni. Voor de promotie van de Groene Passage is een bedrijfsfilm gemaakt. Hiervan wordt een korte versie gemaakt voor promotie in de verschillende media.

Promotie

Dit jaar hebben we geen advertenties geplaatst in huis-aan-huis verspreidde informatiekranten. Door de winkelleider wordt regelmatig een bericht op facebook en Instagram geplaatst.

In 2022 is er contact geweest met COSH!. Dit is een platform om consumenten in verschillende steden gemakkelijk een duurzame shopping route te laten maken. COSH! werkt samen met de gemeente Rotterdam. In 2023 is besloten om ons aan te sluiten bij dit platform. COSH! is een actief platform dat ook probeert duurzame ondernemingen met elkaar te verbinden. Daarnaast doet zij onderzoek naar duurzaamheid van merken en winkels op basis van eigen onderzoek.

In de aanloop naar kerst hebben we deelgenomen aan CHANGEZ! in Blue City en Groen Festival in Rotterdam-West.

Platform Wereldwinkel.nu­

­­We zijn deelnemer aan het platform Wereldwinkel.nu. In het platform willen wereldwinkels samenwerken om informatie en ervaringen uit te wisselen. Ook kijkt men naar hoe de toekomst van wereldwinkels ontwikkeld kan worden om in te spelen op  nieuwe ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en lokaal ondernemerschap. We volgen de ontwikkelingen op de voet maar nemen niet actief deel aan alle initiatieven. Wereldwinkel.nu heeft een onbezoldigd bestuur.

 

RESULTAAT

De in 2022 gerealiseerde omzet ten bedrage van € 120.972 is 35,6 % hoger dan de omzet 2021 ( € 89.221). De omzet op factuurbasis ( € 4.767) is met 4,7% gestegen.Vergeleken met de omzet uit 2019(€ 140.550), voor de Coronapandemie, is de omzet 13,9% lager.

We hopen de weg naar herstel verder in te kunnen slaan.

Als gevolg van de inflatie in 2022 stegen in de tweede helft van het jaar voor ons ook de inkoopprijzen. Hierop hebben we onze prijzen aangepast.

Het resultaat in 2022 ten bedrage van € 5.103 wordt voor een groot gedeelte verklaard door de ontvangen afwikkeling van de steun tijdens de coronacrisis (Tegemoetkoming Vaste Lasten en Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) ten bedrage van € 4.963.

Voor 2023 verwachten we een grote stijging van de bedrijfskosten als gevolg van de stijging van huur, warmte en elektriciteit.

 

2022 standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen

Hier vind u het jaarverslag