Welkom bij

Wereldwinkel Rotterdam Centrum

ANBI gegevens

 Naam instelling

 Wereldwinkel Rotterdam Centrum

 RSIN

 806022589

 Vestigingsadres

 Mariniersweg 9, 3011 NB Rotterdam

 Telefoonnummer

 010-4119694

 E-mail adres

 info@wereldwinkelrotterdamcentrum.nl

Wat willen we als Wereldwinkel

Eerlijke handel staat voor een gelijkwaardige manier van handelen. Gebaseerd op dialoog, transparantie en respect. De Wereldwinkel geeft de koffieboeren, houtsnijders en keramisten een stem. Met het inkomen dat zij verdienen door de verkoop van hun producten, kunnen zij een beter leven opbouwen. Een leven zonder armoede en met voldoende kansen op ontwikkeling. Wij als Wereldwinkel vinden dat de wereldhandel moet veranderen zodat producenten die kans ook echt kunnen krijgen. Met de verkoop van producten laten we zien dat handel ook anders kan. En bieden we de Nederlandse consument een keuze. Koop je een cadeau in de Wereldwinkel, dan draag je bij aan de ontwikkeling van de makers.

Deze ‘verkoopfilosofie’ hebben we vastgelegd in het document ‘Missie en Visie Wereldwinkel Rotterdam Centrum’. Dit document vormt de basis voor de exploitatie van Wereldwinkel Rotterdam Centrum. De belangrijkste punten zijn:

•  we streven ernaar om met een zo groot mogelijke omzet van Fairtrade producten      een zo groot mogelijke bijdrage te leveren aan de verbetering van de                          leefomstandigheden van de producenten in de ontwikkelingslanden;

•   we leveren daarmee een bijdrage aan een betere toegang van die producenten tot de markt en aan een rechtvaardige wereldhandel;

•  om een en ander te realiseren hanteren we een moderne, professionele vorm van bedrijfsvoering;

• tegelijkertijd willen we een sociaal ondernemer zijn; 

• het bestuur is eindverantwoordelijk voor het maken en uitvoeren van het beleid;

• het bestuur heeft de uitvoering van het beleid op het gebied van de winkelexploitatie gemandateerd aan de bedrijfsleiding;

• we werken met (vrijwillige) medewerkers, die een professioneel team vormen;

• de wijze waarop de professionaliteit en de deskundigheid van de medewerkers is vormgegeven en vastgelegd in het ‘Medewerkersbeleid’;

 

BESTUURSVERSLAG 2021

ACTIVITEITEN
Het jaar 2021 werd voor het tweede jaar getekend door de Corona pandemie, in dat opzicht dat de mogelijkheden voor verkoop en andere activiteiten beïnvloedt werden door de diverse overheidsmaatregelen; Sluiting wegens lockdown, een avondklok, beperking aantal klanten in de winkel, alleen afhalen etc. Wanneer wij volgens de voorwaarden hiervoor, wegens achterblijvende omzet, in aanmerking kwamen, is er een beroep gedaan op de NOW en TVL regeling.

Internationale solidariteit

Voor de producenten en importeurs van de onderontwikkelde landen is het een moeilijke periode met minder afzet, onzekerheid en logistieke problemen. Juist hier blijkt de waarde van de langdurige en eerlijke handelsrelatie van Fairtrade waar niet gekozen wordt voor het annuleren van alle orders maar geprobeerd wordt in solidariteit tot een werkbare situatie te komen in plaats van alleen sturen op profit. De crisis die is ontstaan maakt het overduidelijk dat een duurzame wereldhandel van fundamenteel belang is. Voor de lange termijn belangen van planeet, mens en maatschappij zijn de fairtrade principes actueler dan ooit.

Activiteiten

Dit jaar plaatsten we enkele advertenties in lokale krant  editie Kralingen-Crooswijk en wordt er door de bedrijfsleider gepost op facebook en instagram.

 

RESULTAAT

De begroting van de omzet over 2021 was terughoudend opgesteld maar toch met zekere positieve blik op de maanden die voor ons lagen begroot op € 108.108. Helaas waren er in 2021 diverse maatregelen vanwege de Pandemie die de mogelijkheid van de winkel om te verkopen negatief beïnvloedden en bleef de omzet steken op € 89.221.

2021 standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen